Nieuwsbrief


Juni 2021

Scholen zetten in op welbevinden

DUO omderzocht hoe scholen nu aankijken tegen het NPO en welke keuzes zij daarin maken. Scholen kiezen vooral voor instructie in kleine groepen, professionalisering, een-op-een begeleiding en interventies voor welbevinden, zo blijkt uit het onderzoek. De Vreedzame School is één van de effectieve interventies die scholen kunnen kiezen in het thema welbevinden. Bestaande vreedzame scholen kunnen kiezen voor:

  • Implementatie nieuwe curriculum De Vreedzame School (inclusief nieuwe lesmappen)
  • Op maat traject (bijvoorbeeld module leerlingmediatie)
  • Cursus De Vreedzame School voor (nieuwe) leerkrachten en onderwijsondersteuners (po)

Hulp nodig?
Onze adviseurs staan klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze kennis over de randvoorwaarden van het NPO en onze expertise rond planvorming, monitoring en borging. We denken graag met je mee!

Lees meer

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW