Nieuwsbrief


April 2021

Nieuwe podcast met schoolleider Dicksy Houweling

Ook in kleinere gemeenschappen is vreedzaam gemeengoed aan het worden. In het Overijsselse De Krim (Hardenberg) werkt schoolleider Dicksy Houweling dagelijks met de kinderen aan hoe zij zich kunnen verhouden tot anderen. Op haar basisschool De Bron leren kinderen hoe zij vreedzaam conflicten kunnen oplossen en dragen zij verantwoordelijkheid voor hun omgeving. En dat heeft een uitstraling op het hele dorp.

Benieuwd naar het verhaal van Dicksy Houwelling?
Beluister de nieuwe podcast uit de serie Borgers van burgerschap.

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW