Nieuwsbrief


November 2020

Nieuwe lesbrieven nieuwkomers, ook interessant voor SO-scholen!

Leraren die lesgeven aan vluchtelingenkinderen staan voor een grote uitdaging. Vaak hebben deze kinderen veel meegemaakt en land, familie en vrienden moeten achterlaten. Sommigen hebben oorlogservaringen, die moeilijk zijn om te verwerken. Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Daarom is met hulp van Stichting Kinderpostzegels een speciale leergang voor nieuwkomerskinderen ontwikkeld, passend bij het curriculum van De Vreedzame School.

Voor scholen die (nog) geen vreedzame school zijn, zijn er daarnaast vijf gratis lesbrieven gemaakt. De lesbrieven zijn nu beschikbaar! Deze lesbrieven over o.a. welkom heten en afscheid nemen zijn voor alle scholen interessant.
Naar de lesbrieven

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW