Juni 2021


Nieuwe wet burgerschap aangenomen in Eerste Kamer

De Wet verduidelijking burgerschapsopdracht is 22 juni jl. aangenomen door de Eerste Kamer en gaat vrijwel direct van kracht. De opdracht aan scholen is daarmee definitief: bevorder actief burgerschap en sociale cohesie op een doelgerichte, samenhangende manier. Vreedzame scholen realiseren voor een zeer belangrijk deel de aanscherpingen waar de wet om vraagt al, wat een compliment waard is! 
Lees verder...


Scholen zetten in op welbevinden

DUO onderzocht hoe scholen nu aankijken tegen het NPO en welke keuzes zij daarin maken. Scholen kiezen vooral voor instructie in kleine groepen, professionalisering, een-op-een begeleiding en interventies voor welbevinden, zo blijkt uit het onderzoek. De Vreedzame School is één van de effectieve interventies die scholen kunnen kiezen in het thema welbevinden.
Lees verder...


Nieuwe podcast: Hanae Haddouche en Redouan El Yaakoubi over vreedzaam Overvecht

Er is een nieuwe podcast verschenen in de serie ‘Borgers van burgerschap’: Een gesprek met twee enthousiaste Overvechters over hun werk en hun idealen.
Luister verder...


Groepsdruk & De Vreedzame School

Hoe zit groepsdruk in het lesprogramma van De Vreedzame School? We hebben groepsdruk nodig om een positieve en veilige groep te realiseren. Groepsdruk als een positief werkend element dus. Een positieve en veilige groep geeft ook ruimte aan het individu en de eigen identiteit. In Blok 1 is veel aandacht voor bovenstaande.
Lees verder...


Nieuw: Set illustraties groep 1-2 mét display

Ben je je aan het voorbereiden op het nieuwe schooljaar? Dan hebben we iets handigs voor je! De illustraties voor groep 1-2 is nu beschikbaar als een kant-en-klaar pakket in een handige opbergdoos. Werk je met de lesmappen 2020? Dan wijzen we je graag op de Kletskaarten, die zijn gemaakt bij de nieuwe lesmappen.
Lees verder...


Welkom in Mijn Vreedzame Wijk

Het kwaliteitsverschil tussen scholen neemt toe en daarmee ook de kansenongelijkheid van leerlingen in het onderwijs. Eén van de oorzaken daarvan is segregatie. Kinderen groeien vaak op in hun eigen bubbel en ze kennen maar weinig kinderen buiten hun eigen wijk. Om deze ontwikkelingen tegen te gaan, hebben Stichting Welkom in Mijn Wijk (WIMW) en Stichting Vreedzaam de handen ineen geslagen voor het project Welkom in Mijn Vreedzame Wijk (WIMVW).
Lees verder...


Cursussen De Vreedzame School

Voor dit kalenderjaar staan er verschillende cursussen gepland.
Lees verder...

Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW