November 2020


Het nieuwe burgerschapsonderwijs

Wie de actualiteiten volgt, weet: de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs gaat scholen meer richting geven bij de invulling ervan. Goed nieuws: de wet is 17 november aangenomen door de Tweede Kamer en Vreedzaam sluit daar zeer goed bij aan. We vertellen je graag over wat dit betekent voor scholen.
Lees verder...


Nieuwe lesbrieven nieuwkomers, ook interessant voor SO-scholen!

Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Daarom is met hulp van Stichting Kinderpostzegels een speciale leergang voor nieuwkomerskinderen ontwikkeld, passend bij het curriculum van De Vreedzame School.
Lees verder...


Lesmappen basisonderwijs 2020

In de zomer van 2020 is de vernieuwde en dus vierde versie van het lesprogramma van De Vreedzame School voor het basisonderwijs verschenen.
Benieuwd naar wat nieuw is, en wat is gebleven?
Lees verder...


'Je gaat ook geen gymles afschaffen omdat er gezweet wordt.'

Er is weer een nieuwe Borgers van burgerschap podcast online. Dit keer neemt Stijn Sieckelinck ons mee in een betoog over Vreedzaam Vechten en re-radicaliseren. Beluister deze podcast én de andere podcasts uit de serie...


Friendshifts verbindt

Stichting Friendshifts verbindt jongeren in verschillende landen om zo van elkaar te leren en ondersteunt kansarme jongeren door schoolbenodigdheden en studiekosten te financieren. Marieke van der Laan van Friendshifts vertelt over een bijzonder project dat zij organiseerde op De Wereldwijzer in Utrecht.
Lees verder...


Cursussen De Vreedzame School

Voor het komende kalenderjaar staan er verschillende cursussen gepland.
Lees verder...

Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW