Info - De Vreedzame School werkt!


De Vreedzame School werkt!

De Vreedzame School is een succes. Niet alleen omdat het programma inmiddels op meer dan duizend basisscholen is ingevoerd, maar vooral omdat scholen verschil waarnemen in het gedrag van leerlingen.

Onderzoek
Promotieonderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School. Scholen die al drie jaar of langer met het programma werken zien een afname van het aantal conflicten. Leerlingen gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en laten zich beter aanspreken door leerkrachten van jongere groepen.

'Effectief volgens eerste aanwijzigen'
De Vreedzame School is erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’, en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Deze databank bevat programma’s voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden, die door een onafhankelijke commissie zijn erkend. Het NJi noemt De Vreedzame School ook als preventief programma tegen radicalisering.

Samenvatting onderzoeksresultaten
In 2017 verscheen een samenvatting van onderzoeksresultaten naar De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk.

Does it take De Vreedzame School to raise a child?
Een onderzoek naar hoe het programma De Vreedzame School een brug kan vormen tussen de ouders en leerkrachten binnen de opvoeding.

Onderzoek naar het Vriendschapsscholenproject van De Vreedzame School?
In een bachelorthesis 'De kinderen aan de andere kant van het spoor' is de uitwisseling tussen OBO Spoorzicht en OBS Tuindorp onderzocht.

Het Vasthouden van Vreedzame Vaardigheden onder Wijkmediatoren in Overvecht
In een bachelorthesis zijn de succesfactoren van de Wijkmediatorentraining (De Vreedzame Wijk) onderzocht.

Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW