Nieuws


Webinar Traumasensitief werken

Webinar Traumasensitief lesgeven

Vluchtelingenkinderen hebben vaak te maken (gehad) met veel stress door traumatische ervaringen. De oorlog in Oekraïne is hiervan een actueel en schrijnend voorbeeld. Maar ook armoede, ondervoeding, abrupt moeten verhuizen en bijkomend (tijdelijk) verlies van een ouder of een verstoorde thuissituatie kunnen traumatisch zijn. Zo’n ‘ontworteling’ is impactvol. Er kunnen beschermende factoren zijn die de schade kunnen beperken en anderzijds kunnen er risicofactoren zijn die schade kunnen doen toenemen.

Vreedzame scholen en kinderopvang zijn voor nieuwkomers een veilige plek om te ‘landen’. Er is veel aandacht voor verschillen en voor het leggen van verbinding. En toch roept de maatschappelijke ontwikkeling vragen op; wat zijn ‘do’s’ en wat dont’s? En hoe zorg je dat een kind zich snel en ‘vreedzaam’ welkom voelt? Een opeenstapeling van stressoren, zoals het meemaken van geweld, geen afscheid hebben kunnen nemen van dierbaren, zorgen om achtergebleven familie en vrienden, aanpassen aan een nieuwe cultuur en onduidelijkheid over de toekomst, hebben grote impact. Getraumatiseerde kinderen kunnen moeite hebben met leren, met het reguleren van hun emoties en gedrag en met het vertrouwen in zichzelf en anderen. Als leerkracht kan je een belangrijke steunfiguur zijn voor het kind. Kennis hebben van traumasensitief onderwijs biedt leerkrachten kennis en handvatten.

In dit webinar geeft Ilse Vlietstra, als trainer traumasensitief onderwijs, informatie over verschillende vormen van trauma's en de effecten hiervan. Ook is er aandacht voor het effect van chronische stress op de ontwikkeling van kinderen en hoe je op school en in de kinderopvang aan veiligheid en veerkracht kan werken. Vanuit Vreedzaam besteden we aandacht aan de inhoud van de activiteiten en het lesaanbod voor nieuwkomers uit het deelnemersdomein. Verder zullen we als vreedzame scholen ervaringen en best practices delen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Kosten
Het webinar kost €45. Omdat we samen Oekraïne een warm hart toedragen, doneren wij de opbrengst aan giro 555 én de CED-Groep maakt per deelnemer ook nog eens €5 over naar dit goede doel. Je deelname brengt je dus een stap verder bij het begeleiden van vluchtelingenkinderen en tegelijk steun je als school dit goede doel.

Exclusief
Deelname is exclusief voor leerkrachten en pm'ers van vreedzame scholen/kinderdagverblijven.

Datum en tijd
Volgen spoedig

Aanmelden


X

Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW